יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
23/5/2017- ביקור בבית המשפט העליון
פורסם: 12:45 (06/12/16) ריקי זיל
טקס קבלת תעודת זהות