יום ב', ז’ בסיון תשע”ח
קליפ לציון השלמת המרכז החינוכי המשולב יחד מודיעין -גוונים, קריית לגסי הריטג', ט"ו בשבט תשע"ג. 'יחד מודיעין' הנה עמותה חינוכית קהילתית למשפחות ממגוון של אורחות חיים יהודיים הפועלת בשיתוף עם רשת 'מיתרים'. המרכז החינוכי כולל בתוכו גנים, בית הספר היסודי הניסויי 'יחד', תיכון שש שנתי 'יחד' ואת ביה"ס 'גוונים' לחינוך מיוחד.

*YouTube:6tGsBntzJo4?feature=player_detailpage*