יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
להיות בשמחה תמיד", האמירה המפורסמת והמזוהה עם רבי נחמן מברסלב. מהי אותה שמחה? איך מגיעים אליה? ומה הקשר שלה לחודש אדר?

להיות בשמחה תמיד", האמירה המפורסמת והמזוהה עם רבי נחמן מברסלב. מהי אותה שמחה? איך מגיעים אליה? ומה הקשר שלה לחודש אדר? השמחה, על פי ברסלב הוא אתגר המונח לפתחו של האדם המורה לו להגביה עוף מעבר לנסיבות חייו ופגעי הזמן, ולבחור לראות את האור מתוך החשכה, ועל ידי כך להגיע למדרגה של שמחה בכל ימות השנה. גם בפסיכולוגיה החיובית, ברפואה ובתורות פילוסופיות שונות נותנים מקום לרגש השמחה שדרכו אפשר לסלול דרך לאיכות חיים טובה יותר, להשגת בהירות ולהתמודדות עם קשיים. יחד עם זאת, משנכנס אדר אנו מצווים להרבות בשמחה על שום הנס שארע לעם היהודי שניצל מהשמדה המונית ושהיגון נהפך לו לשמחה כפי שמסופר במגילת אסתר. ממנהגי החג: קריאה במגילת אסתר, מתנות לאביונים, משלוח מנות וסעודת פורים. המוטיב המשותף לכל המצוות הללו הוא שמחה: שמחת הנס ושמחת הנתינה. ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת 1 ג' אדר 10:15 -כיתות ה'- ו' – הצגה "צפלין" היכל התרבות 2 ד' אדר 3 ה' אדר 4 ו' אדר 5 ז' אדר 10:20 - יסודי – פורימון - יחד תיכון 12:45 – הדרכה לצוות – עזרה ראשונה והחייאה 6 ח' אדר יום גיבוש יסודי - יער בן שמן 17:30 - מסיבת פורים – פונצ' גוונים 19:30 - מסיבת פורים על יסודי 7 ט' אדר יום פיג'מות 8 י' אדר יום כובעים, פאות ואביזרים 9 יא' אדר 10 יב' אדר פורימון עדלאידע עירונית הלימודים מסתיימים ב- 11:00 11 יג' אדר 12 יד' אדר חופשת פורים 13 טו' אדר חופשת פורים 14 טז' אדר 15 יז' אדר 16 יח' אדר 20:00 – ערב צוות 17 יט' אדר 18 כ' אדר טיול שנתי חטיבה 19 כא' אדר 12:45 – ישיבת צוות מצומצמת כיתת ספיר/כיתה יא'1 20 כב' אדר שבוע חינוך גופני 21 כג' אדר 22 כד' אדר 23 כה' אדר 24 כו' אדר 8:00- 10:30 – כיתות יסודי – פעילות משפחות בסימן אביב 25 כז' אדר 26 כח' אדר טקס ראש חודש יסודי - פעילות חנ"ג בשיתוף יחד 12:45 – ישיבת צוות מצומצמת כיתת שוהם/כיתה ז' טיול שנתי תיכון 27 כט' אדר 28 א' ניסן 29 ב' ניסן 30 ג' ניסן 31 ד' ניסן "בעקבות המעשים נמשכים הלבבות " (הרמב"ם) "בעקבות המעשים נמשכים הלבבות " (הרמב"ם) "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" "בעקבות המעשים נמשכים הלבבות " (הרמב"ם)